วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

1/12/52
1. จัดอุปกรณ์เครื่องเสียง
2. พี่เลี้ยงการแข่งขันหุ่นยนต์
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง อาคารสมาคมใช้การประกวดร้องเพลง บันทึกภาพกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นพี่เลี้ยงการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วการแข่งขันก็มีมาแข่ง 1 โรงเรียน คืออนุบาลราชบุรี แต่ได้ความเร็ว 4 วินาที ระยะทาง 2 เมตร เป็นที่ 1 โดย ไม่มีคู่แข่ง

2/12/52
1. ลำดับภาพ
ตัดต่อ VDO การเข้าค่ายลูกเสือตามลำดับภาพใช้เสียงประกออบระยะเวลา 45 นาที เตรียมการสร้างหุ่นวิ่งเร็ว (ไฟล์งานหายทำใหม่)

3/12/52
1. ติดตั้งเครื่องเสียง
2. บันทึกภาพ VDO
เตรียมเครื่องเสียงที่ โดมเขียว เพื่อทำการสดุดี ร.9 ในเวลา 08.30 น. เตรียมเปิดเพลง บันทึกภาพกิจกรรม การถวายสดุดี ก็จะใช้ VDO 2 ตัว จับประธาน 1 ตัว ตัวที่ 2 ผมเก็บบรรยากาศภายนอกเพื่อการตัดต่อก็เป็นการเสร็จพิธี ทำการแก้ไขไฟล์งานจากเมื่อวานเพื่อทำการเผยแพร่

4/12/52
1. ติดตั้งเตรียมเครื่องเสียง
2. บันทึกการพิธีวันพ่อ
3. ทดสอบเครื่องเสียง
ผมมาถึงเวลา 07.15 น. ที่ห้องประชาสัมพันธ์ก็พบพี่ A ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้ผมเรียบร้อยแล้วผมก็มีหน้าที่บันทึกภาพ VDO ในพิธีถวายสดุดีให้แก่นายหลวง ก็จะมีคณะครู + นักเรียนทั้งโรงเรียนมาทำการติดต่อโดยที่พี่ A เช็คเครื่องเสียงของครูไก่ปรากฏว่าถ่านหมด ทำการเปลี่ยนถ่านก็เรียบร้อย จากนั้น ก็ศึกษาการทำ VDO ที่แนวคิดใหม่

9/12/52
1. บันทึกรายการ TV
2. Copy ลงแผ่น CD
3. ทำแฟ้มเอกสาร
บันทึกรายการของ ETV ทั้งวันและต้องบันทึกรายการทุกวันที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และทำตารางบัญชีของสื่อที่เข้ามา และจดบันทึก พร้อมกับคัดลอกเนื้อหาลง CD ทั้งหมดก็เกือบ 100 เรื่อง รวมเพลงด้วย พิมพ์งานและทำแฟ้มสะสมงาน

11/12/52
1. ประชุมเรื่องการดำเนินงาน
การดำเนินงานของห้องโสต
1. จัดรายการ TV และเสียงตามสาย
2. หาสื่อการสอนทุกประเภท
3. ออกแบบ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และแผงผู้บริหารงานห้องโสต
ทำออกมาเป็นผลงาน

14/12/52
1. ทำบอร์ดเลือกตั้ง
2. ประชุมนักเรียนประชาสัมพันธ์
3. พิมพ์เอกสาร
1. การทำบอร์ดเลือกตั้งครูโดยรองอุทัย สั่งงานหน้าที่ทำตารางลงคะแนน ตีเส้น ปริ้นรายชื่อ ทารติดอย่างสวยงาม พอสมควร โดยมีพี่ A ช่วยจัดสถานที่ในการใช้เลือกตั้ง เวลา 08.00 – 12.00 น.
2. การประชุมนักเรียนนี้ คือ ครูธำรงมอบหมายให้พี่ A สอนน้องถ่าย VDO เพื่อทำรายการ โดยแบ่งนักเรียนเป็นชุดส่วนผมก็ทำหน้าที่ บันทึกภาพนิ่งของกีฬาสี 16 – 1/8 ธันวาคม 2552
3. 13.00 – 16.00 น. พิมพ์ตารางกำหนดการของกีฬาดอกคูณเกมส์ โดยครูไก่มอบหมายงาน ประวัติของนักกีฬา รายชื่อผู้เดินขบวน

15/12/52
1. ติดตั้งเครื่องเสียง
2. บันทึกภาพกิจกรรม
3. ออกแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์
1. ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ หน้าห้องแสนสนุก เป็นโต๊ะประชาสัมพันธ์เตรียมเครื่องเล่น CD เครื่องขยายเสียงไมล์ลอย (07.30 – 08.30)
2. หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็เป็นกิจกรรมกีฬาสี น้องๆ ก็แข่งขันตามความถนัดของแต่ละคน บางคนก็เชียร์ ภาพที่ผมได้มานั้นก็จะมีแต่ความสนุกสนาน และสีสันที่เห็นแล้วรู้สึกสบายตา
3. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผมได้คิดไว้ที่นี้ ก็จะให้มีรูปแบบที่ดูแลแล้วสบายตามีสีสันที่ออกกมาแล้วสวยงามแบบที่ทำออกมาจะอยู่ในบล็อกของเดือนธันวาคม

16/12/52
1. แนะนำการใช้กล้อง
2. บันทึกภาพงานกีฬา
3. ค้นเอกสาร เรื่องการถ่ายภาพ
1. การแนะนำกล้องนี้เป็นงานที่ได้รับมาจากพี่ A ซึ่งท่านติดงานอื่นเลยให้ผมแทน ก็แนะนำให้น้องรู้จักมุมถ่ายภาพที่สมดุลของภาพ และการถ่ายภาพนิ่ง ก็สอนให้รู้จักการใช้ประโยชน์มุมกว้าง LS MS CU การกดซัตเตอร์ ส่วนเรื่องการถ่ายภาพนี้ผมจะนำไปสอนให้กับน้องรหัสที่มหาลัย

17/12/52
1. บันทึกภาพกิจกรรม
2. เตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน
07.30 น. เปิดรายการตามปกติของทุกวัน 08.30 น. เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา พร้อมบันทึกภาพตามความสนุกของการแข่งขันกีฬาจนเย็น

18/12/52
1. บันทึกภาพขบวนพาเหรด
2. ทำกิจกรรมรวมกับน้อง
07.30 น. เช็คอุปกรณ์การบันทึกภาพไปที่สนามกีฬากลาง เขต 7 และหน้าโลตัส เพื่อตั้งขบวนพาเหรด ก็ถ่ายภาพกิจกรรมโดยรวมจนมาถึงสนามกีฬา มีพิธี เปิด การเข่งขันกีฬาของน้องๆ 15.30 น. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาจะหมด

21/12/52
1. นำนักเรียนแข่งขันที่ลพบุรี
การแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์วิ่งเร็วความพร้อมของผมกับนักเรียนนั้นของบอกเลยว่าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะในเรื่องประสบการณ์ของผมก็ไม่มีเลยแทบจะว่าได้ในเรื่องของหุ้นยนต์จึงทำให้การแข่งขันครั้งนี้ล้มเหลว แต่ก็ทำให้ผมรู้จักถึงประสบการณ์การแข่งขัน และเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปและนำมาให้ผมปรับปรุงขึ้นให้ดีมาก ศึกษาเพิ่มเติม